شروع یک استارت آپ قوی و ایده آل یا همان شروع یک کسب‌و‌کار جدید با خیال پردازی ، الگوبرداری از دیگران و یا توجه به رقبا صورت نمی‌گیرد بلکه نیازمند تحقیق و شناخت بازار است. اقداماتی هست که پرداختن به آن‌ها قبل از شروع استارت آپ ضروری است و به موفقیت...